Jonge ingenieurs willen meer met duurzaamheid bezig zijn

Jonge ingenieurs willen meer met duurzaamheid bezig zijn

Bijna de helft van de jonge ingenieurs zou meer met duurzaamheid en circulariteit bezig willen zijn, blijkt uit een enquête van KIVI. Tegelijkertijd zegt 38% van de ondervraagden in hun werk (vrijwel) niet met duurzaamheid te maken te hebben en dit percentage is op het gebied van circulariteit zelfs 54%.

Jonge ingenieurs vinden dan ook dat ze in hun werk te weinig met duurzaamheid en circulariteit bezig zijn. Wel denken de ondervraagden dat dit in de toekomst zal verbeteren.

desk

Voor de ondervraagden is het belangrijk dat bedrijven hierop inspelen. Een ondervraagde geeft aan een half jaar gezocht te hebben naar een baan die zich bezighoudt met duurzaamheid, maar deze niet heeft kunnen vinden. Ook zijn veel jonge ingenieurs ontevreden over hoe de onderwerpen tijden hun studie aan bod zijn gekomen. 58% vindt dat circulariteit niet of vrijwel niet aan bod gekomen is tijdens de opleiding en 32% zegt hetzelfde over duurzaamheid. De meesten vinden dat dit veel beter zou moeten.

Bij Wortel zijn we het eens met de jonge ingenieurs en vinden we ook dat duurzaamheid en circulariteit onderwerpen zijn die ontzettend belangrijk zouden moeten zijn binnen een bedrijf. En voor alle jonge ingenieurs die op zoek zijn naar een baan waarin zij meer met duurzaamheid en circulariteit bezig kunnen zijn; Wortel heeft een vacature!

Bron: deingenieur.nl

Onze projecten met raakvlakken